top of page

Serve

Agor Y Llyfr - Open The Book

Rydyn ni'n cyflwyno cynllun Agor y Llyfr i ddangos stori wych y Beibl trwy ddrama yn Ysgol Caer Elen unwaith y mis yn yr iaith Gymraeg.

We are involved in delivering the Open the Book scheme of presenting the grand story of the Bible through drama at Ysgol Caer Elen once per month in the Welsh language.

community.jpg

Community Groups

Our community groups are designed to not only build community but also to serve their own communities.

Ebenezer Presbyterian Church, Swansquare, Haverfordwest SA61 2HD
Contact: info@ebenezerchurchhaverfordwest.org    
bottom of page